Egen tillverkning

Vi är kanske främst bekanta med hampan som bränsle och byggmaterial, men dess mest betydelsefulla roll för människan är som näringskälla. Hampa är en utmärkt källa till essentiella fettsyror, antioxidanter, vitaminer och mineraler, men den mest unika egenskapen hos hampa är att dess näringsämnen förekommer i det som kallas biotillgänglig form, d.v.s. det är lätt för vår kropp att tillgodogöra sig alla dessa ämnen.

Ett holistiskt förhållningssätt

På Scandinavian Hemp vill vi erbjuda bra produkter, och det kan vi garantera att de är. Vi vet precis var råvaran odlats och hur, och vi vet hur den har hanterats och hur den har förpackats: den färdiga produkten testas med jämna mellanrum både i vårt eget labb och i certifierade labb. Du ska alltid kunna vara säker på att det du köper av oss är av hög kvalitet. Våra produkter tillverkas av svensk industrihampa, odlad långt ifrån vägar och bebyggelse så att vi med säkerhet kan säga att råvarorna är giftfria och ekologiska. Vi använder inte koncentrat i vår produktion utan när vi framställer våra produkter, som till exempel Hampaolja eller kapslar, gör vi det så skonsamt som möjligt, med hjälp av kokos- eller olivolja samt en unik metod som bevarar alla aktiva ämnen i plantan. Tanken med detta holistiska förhållningssätt är att bibehålla den naturliga synergin i hampan och låta de samverkande ämnena just samverka, och det märks i resultatet. Det krävs inga stora doser av våra produkter i jämförelse med laboratoriekoncentrat där allt utom en enda Cannabinoid har avlägsnats, just tack vare att vår olja har alla hjälpämnen kvar.

Tillbaka till första sidan