Varför Hampa?

Här kan du läsa om hampans historia och varför det blev illegalt i många delar av världen. Du kan även läsa om de olika typer av hampa som finns och vilka användningsområden det kan ha.


Hampans historia

Dela gärna filmen med andra:

Läs historien om ?hur hampan blev olaglig (texten från filmen)


Psykoaktiv hampa och industrihampa

Vi är vana att tänka på hampa som en psykoaktiv drog, men i själva verket drar vi olika växter över samma kam när vi gör denna generalisering.
Cannabis är paraplytermen för Cannabis sativa och Cannabis indica, vilka anses vara förfäderna till de otaliga hybrider av cannabis som finns idag. I generella termer ligger skillnaden i förhållandet mellan cannabinoiderna THC och CBD.

Cannabinoider är lipider som produceras av cannabisplantan och, förvånansvärt nog, av människokroppen.
THC (tetrahydrocannabinol) är den psykoaktiva komponenten i hampa. Den påverkar framförallt hjärnan, där den skapar en känsla av eufori – eller, i somliga fall, ångest. Det är här vikten av mängden THC:CBD blir tydlig. THC aktiverar i första hand CB1, den receptor man ser mest i hjärnan och specifikt i amygdala: den del av hjärnan som kontrollerar rädsla. Oddsen är alltså höga att den marijuanarökare som upplevt en ”snedtändning” har rökt en THC-rik cannabis med för lite CBD för att skapa balans. CBD (cannabidiol) har i sig inga psykoaktiva egenskaper och fungerar snarare lugnande och avslappande. CBD interagerar med THC och motverkar otrevliga bieffekter som just ångest och paranoia. När folk talar om marijuana menar de de THC-rika plantorna; när vi talar om hampa för industriellt och medicinskt syfte menar vi de som är rika på CBD.

Olika länder har olika gränser för hur stor del THC hampa får innehålla innan det klassas som marijuana.
I Sverige är gränsen 0,2%, i Kanada är den 0,3%, etc. Det finns alltid en liten mängd THC i hampaprodukter, eftersom alla plantsorter innehåller både THC och CBD, men vilken typ som dominerar beror på plantans genetik. CBD och THC kommer båda från samma modersubstans, cannabigerolsyra. Det som avgör om cannabigerolsyra blir till THC eller CBD är vilket enzym plantans gener kodar för: THCA-syntas omvandlar syran till THC och CBDA-syntas omvandlar den till CBD.


Användningsområden för hampa

Som du redan vet från vår ECS-sida kommer de positiva effekterna av hampa från kroppens eget cannabinoidsystem. Medan THC interagerar mest med ECS-receptorerna i hjärnan inriktar sig CBD på kroppen, och det är de effekterna vi intresserar oss för. Eftersom egenskaperna hos CBD är många och varierade har vi har försökt att sammanställa dem i korthet i punkterna här under.

Analgesi

En av de äldsta medicinska tillämpningarna av hampa är smärtlindring. ECS är nära sammanlänkat med nervsystemet, vilket innebär att cannabinoider som CBD kan interagera med nervsignaler via ECS. Vilka signaler det kan påverka är dock ytterst begränsat. De enda nerver CBD påverkar är de som förmedlar smärta. I modern tid gavs medicinsk marijuana först till patienter som led av AIDS eller genomgick cancerbehandling: båda mycket smärtsamma processer. På vissa håll i Afrika har cannabinoider länge använts för att underlätta vid förlossning, och nyligen har det även konstaterats att de hjälper mot nervsmärta vid sjukdomar som fibromyalgi, multipel skleros, och diabetes

Immunomodulering

När man talar om smärta kan man inte undvika att tala om den smärta kroppen själv ibland orsakar. Kronisk inflammation orsakas av ett överaktiverat immunförsvar, och är en smärtsam aspekt av många sjukdomar. Tursamt nog är alla våra immunceller utrustade med ett nödstopp i form av ECS-receptorer av typen CB2. Receptorerna låter ECS använda cannabinoider för att kontrollera immunförsvaret och hämma det om det skulle aktiveras för länge eller mot fel mål. Cannabinoider är kraftigt anti-inflammatoriska och har visat sig användbara vid behandling av sjukdomar med inflammatorisk bakgrund, såsom Crohns och ulcerativ kolit.

Neuroprotektion

Även om CBD inte är psykoaktiv så har den en indirekt effekt på hjärnan. Precis som titeln antyder skyddar den hjärnans nerver från oxidativ skada och nedbrytning. Exakt hur cannabinoiderna gör detta är oklart, eftersom det är ett svårt område att studera, men en del mycket intressanta observationer har gjorts av CBD:s skyddande egenskaper och sjukdomar som Alzheimers.

Alzheimers

Alzheimers, som är en av de mest fruktade neurodegenerativa sjukdomarna i vår tid,
är tekniskt sett både en inflammatorisk och en oxidativ sjukdom. Oxidation är en normal process i kroppen – en nödvändig process, till och med, då den är en del av matsmältningen i levande celler. Oxidativ stress är det som uppstår när celler inte kan göra sig av med de fria radikaler som bildas av deras matsmältning: radikalerna fäster sig okontrollerat vid andra molekyler, bryter sönder dem, och orsakar skada på cellens strukturer.

Man vet inte säkert, men tror att den oxidativa stressen är kopplad till en molekyl som betecknas amyloid-? peptid; det karakteristiska ”plack” man finner i hjärnan hos Alzheimerspatienter består av amyloid-? peptider. Vad som sedan händer är att denna molekyl, som inte ska vara där, utlöser en reaktion i hjärnans immunförsvar och startar en inflammation. Eftersom en inflammation skadar all vävnad den kommer i kontakt med går hjärncellerna sönder mer och mer, tills de upphör att fungera. Det intressanta med cannabinoider i det här sammanhanget är att de är både anti-inflammatoriska, anti-oxidanta, och neuroprotektiva. Det har bevisats att de kan reducera inflammation i hjärnvävnad, och även förhindra ansamling av amyloid-? plack.

Nerver utanför hjärnan påverkas också positivt av hampa. Multipel skleros, MS, är en annan inflammatorisk sjukdom som attackerar nerverna. Den medför en rad symptom som försämrad syn och talförmåga, spasticitet, och förlust av muskelkontroll. I skrivande stund är hampolja den enda behandling man känner till som förbättrar tillståndet för MS-patienter. Den reducerar spasticiteten, förhindrar förlust av muskelkontroll, och har i vissa fall också förbättrat försämrad syn.

Psykisk ohälsa

Mångfalden av åkommor som kan drabba psyket är lika stor som den som drabbar kroppen.
Bland de vanligare finner vi diagnoser som ångestsyndrom, depression, bipolär sjukdom, schizofreni, och psykoser. Som vi redan nämnt har CBD en lugnande, avslappnande effekt, och den hjälper även vid psykisk ohälsa.

CBD är klassat som naturligt anti-psykotisk, vilket gör den till en mycket intressant kandidat för att behandla sjukdomar som schizofreni och PTSD.
Något man kunnat se hos patienter med schizofreni är att deras ECS verkar vara ur balans: de överproducerar ett enzym kallat FAAH, som bryter ned endocannabinoider. Överproduktion av FAAH leder till att cannabinoider bryts ned innan de har en chans att göra sitt jobb, vilket ger upphov exempelvis till de psykotiska symptom man ser hos schizofrena – ett samband man också observerat hos människor som lider av PTSD. Att tillföra extra cannabinoider verkar jämna ut denna obalans, och studier som gjorts med CBD har visat positiva resultat.


Hampans framtid i medicin

Det vi har presenterat här är nutid. Hampan ligger i de vetenskapliga startgroparna, studier har identifierat möjligheterna, och det alla väntar på är att se forskningen omsatt i praktik.
Det kan dröja ett tag tills det händer, dock. Det medicinska maskineriet arbetar långsamt: det kan ta decennier innan en upptäckt blir integrerad i tillämpad behandling. Under den tiden kan vi vänta oss att mycket mer hinner upptäckas om hampan och dess användningsområden. Forskning pågår redan nu för att ta fram hampabaserade läkemedel mot MS och Alzheimers, och forskare förutspår att detta också kommer leda till nya behandlingstoder för besläktade sjukdomar som Parkinsons och Huntingtons.

Nya upptäckter är att vänta inom psykiatrin, också, där det cirkulerar spekulationer om att hampa skulle kunna hjälpa individer inom autismspektrumet.

Det mest intressanta av allt kanske är utsikterna att använda hampa för att behandla cancer. Detta är ännu inte en realitet, men flera studier har redan slagit fast att cannabinoider från hampa har anti-proliferativa och anti-metastatiska egenskaper, samt förmågan att eliminera cancerceller utan att skada friska celler.


Referenser